Strona główna Historia szkoły
 
Historia naszej szkoły PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   

Ważnym momentem, który przyczynił się do podjęcia decyzji o utworzeniu Zasadniczej Szkoły Zawodowej była rozbudowa wielkiej fabryki maszyn celulozowych i papierniczych "Celpa", która potrzebowała wykwalifikowanych pracowników. Zapadła więc decyzja o powołaniu własnej przyzakładowej szkoły. Moment ten nastąpił w dniu 1 września 1961 roku.

Szkola1Było to bardzo istotne wydarzenie dla całej miejscowości, gdyż po raz pierwszy w dziejach Łambinowic otwierano tu szkołę ponadpodstawową - przyzakładową Zasadniczą Szkołę Zawodową. Funkcję pierwszego dyrektora szkoły pełnił Witold Wółkiewicz. Pozostał na tym stanowisku do roku 1966 . W pierwszym roku istnienia szkoły, do szkoły przyjęto ogółem 45 uczniów.
Zajęcia dydaktyczne odbywały się w wynajętym pomieszczeniu w prywatnym budynku, zaś zajęcia praktyczne na terenie fabryki maszyn "Celpa''. Uczniowie kształcili się w zawodach : ślusarz, tokarz. W roku 1965 miejsce ustępującego dyrektora zajął Stanisław Cabała, zaś obowiązki kierownika warsztatów pełnił Józef Barankiewicz. Szkoła zatrudniała w tym czasie dziesięciu nauczycieli dochodzących.

Ważną datą, która zapisała się w dziejach szkoły, był rok 1964, kiedy szkołę opuścili pierwsi jej absolwenci - 13 tokarzy i 17 ślusarzy. W tym samym roku zostało powołane do istnienia Technikum Mechaniczne dla dorosłych. Już od 1 września 1964 r. zajęcia odbywały się w dwóch salach lekcyjnych w budynku będącym własnością Wydziału Oświaty tutejszego Urzędu Gminy.

W roku 1966 dyrektorem szkoły został Władysław Straszak. W szkole zostali zatrudnieni pierwsi etatowi nauczyciel: Apolonia Olszewska, Andrzej Karda, Eugeniusz Hutny. Bardzo ważnym momentem w dziejach szkoły był rok 1973, kiedy uczniowie przeprowadzili się do nowego budynku ( mieszczącego się obecnie przy ulicy Szkolnej 2).

Jednocześnie w tym samym czasie na terenie zakładu otwarto nowe warsztaty szkolne z sześćdziesięcioma stanowiskami pracy, kuźnią i spawalnią. Jest to okres szczególnego rozkwitu szkoły, który trwa aż do początku lat osiemdziesiątych. W roku 1972 nastąpiła kolejna zmiana na stanowisku dyrektora szkoły, został nim Leon Brzeziński. Funkcje tę pełnił do roku 1984, kiedy to jego miejsce zajął Franciszek Kudryński, który pełnił tę funkcję do roku 1999. 1 września 1994 został otwarty jeden oddział Liceum Zawodowego o dwóch profilach- sprzedawca magazynier i mechanik maszyn i urządzeń przemysłowych. Było to w dużej mierze zasługą dyrektora szkoły. Z nadejściem reformy oświaty nad szkołą zawisły czarne chmury. Decyzją organu prowadzącego zaniechano naboru do szkoły skazując ją na likwidację. Jednocześnie zgodnie z reformą edukacyjną z dniem 1 września 1999 roku powołano Publiczne Gimnazjum. Funkcję dyrektora gimnazjum powierzono Andrzejowi Mikuckiemu. Po odejściu na emeryturę dyrektora Kudryńskiego z dniem 1 września 1999 roku funkcję dyrektora Zespołu Szkół Zawodowych powierzono dotychczasowemu nauczycielowi Cezaremu Szczepańskiemu.

We wrześniu 2000 roku, dzięki staraniom między innymi dyrektora Cezarego Szczepańskiego został powołany Zespół Szkół, w skład którego weszło Liceum Zawodowe oraz nowo powołane szkoły dla dorosłych (Liceum Ogólnokształcące i Technikum Mechaniczne). W roku 2001 decyzją Rady Gminy Łambinowice do Zespołu Szkół dołączono Publiczne Gimnazjum, które dotychczas funkcjonowało jako odrębna szkoła.

W konsekwencji w skład Zespołu Szkół weszły: Publiczne Gimnazjum, Liceum Zawodowe oraz Liceum Ogólnokształcące i Technikum Mechaniczne dla dorosłych. Dyrektorem Zespołu Szkół został Cezary Szczepański, zaś obowiązki zastępcy dyrektora przejął Tomasz Karpiński. Od września 2002 roku do Zespołu Szkół dołączy (jako jedno z sześciu w powiecie nyskim) Liceum Ogólnokształcące.

WARSZTATY SZKOLNE

Z chwilą powołania do życia przyzakładowej Zasadniczej Szkoły Zawodowej zaistniała potrzeba zapewnienia uczniom warunków odbywania praktycznej nauki zawodu. Organizacją warsztatów szkolnych zajął się Józef Barankiewicz, który w latach 1961-1971 sprawował funkcję kierownika warsztatów szkolnych.

Ważnym wydarzeniem w dziejach warsztatów szkolnych był rok 1968, kiedy oddano do użytku nową halę na warsztaty szkolne. Zapewniała ona dobre warunki kształcenia zawodowego. Posiadała 45 stanowisk pracy dla ślusarzy oraz 15 stanowisk dla tokarzy. Hala była wyposażona także we własną kuźnię i stanowisko spawalnicze.

halaW latach 1971-1991 kierownictwo nad warsztatami sprawował Piotr Lebedyński, który tak jak jego poprzednik wykazał się bardzo dużym zaangażowaniem i talentem organizacyjnym. Dzięki ich pracy warsztaty szkolne stały się przedmiotem dumy zakładu, także władz oświatowych, które wiele razy korzystały z ich doświadczenia przy organizacji nowych warsztatów szkolnych. W latach 1991-1999 warsztatami szkolnymi kierował Jan Chlewicki, zaś jego następcą, pełniącym te obowiązki do dnia dzisiejszego jest Jan Szubert.

Duża wiedza i odpowiedzialność wszystkich kierowników, a wielu przypadkach działania twórcze, sprawiły, że skomplikowane zadania mogły być dobrze wykonane. Złożoność technologiczno-konstrukcyjna podejmowanej produkcji o coraz wyższym stopniu trudności skłaniała nauczycieli do stałego doskonalenia posiadanej wiedzy. Piękną tradycją Zasadniczej Szkoły Zawodowej był stały kontakt kierowników warsztatów szkolnych i instruktorów zawodowych ze szkołą. Zapewniło to właściwy poziom korelacji zajęć praktycznych i przedmiotów zawodowych . Pozytywnie wpływało to na utrzymanie odpowiedniej dyscypliny i motywowanie uczniów do sumiennej pracy.

Historia potwierdziła fakt, że uczniowie naszej szkoły wykazywali się chęcią niesienia pomocy innym. Dowodem tego może być przekazanie części zarobionych pieniędzy na budowę Centrum Zdrowia Dziecka (Warszawa) i Centrum Zdrowia Matki Polki ( Łódź ).

Szkoła zawodowa zawsze nosiła się z zamiarem spełniania szczególnych misji społecznych - wychowania młodego pokolenia do przyszłej pracy zawodowej dla dobra określonej społeczności.
Zgodnie z tą ideą wychowanie przez pracę odgrywało istotną rolę w kształtowaniu różnych prospołecznych obywatelskich postaw wychowanków szkoły.

WYCHOWANIE PRZEZ PRACĘ

Immanentną wartością procesu wychowania w Zasadniczej Szkole Zawodowej było zawsze przygotowanie wychowanków do wypełniania obowiązków zawodowych w najszerszym tego słowa znaczeniu. A zatem przekazanie takiej sumy wiadomości i umiejętności, które pozwolą na sprawne wykonywanie zawodu , a jednocześnie ukształtowanie tych cech , które są narzucone przez kulturę , a więc rzetelność , troska o jakość i estetykę przestrzegania zasad współżycia społecznego.

Istytucjonalnymi formami kreowania tych wartości były zajęcia lekcyjne, a także praktycznej nauki zawodu. Uczniowie ćwicząc i wytwarzając konkretne przedmioty, częstokroć skomplikowane, zmuszeni byli niejako do przestrzegania zasad technologii narzucających stosowną dokładność wykonania. Świadomość, że dzieło ich pracy trafi do różnych odbiorców, w różnych częściach kraju wyzwalała także ambicje jak najlepszego wywiązania się z powierzonego zadania. Ponad to poprzez program kształcenia organizacyjnego procesu wychowania przez pracę, młodzież uczestniczyła w społecznej działalności na rzecz środowiska lokalnego. Dowodem tego jest udział uczniów w pracach społecznych przy brukowaniu odcinka chodnika, pomoc w odgruzowywaniu budynków, prace przy porządkowaniu terenu parku i wiele innych.

 

BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA

Po rozwiązaniu Zespołu Szkół w Łambinowicach pozostaje jednostka Szkoły Zawodowej. W wyniku reformy oświatowej przekształcona zostaje w roku 2019 na Branżową Szkołę I Stopnia.

¤

DYREKTORZY SZKOŁY

 

1961-1966    Witold Wółkiewicz (dyrektor TM)

1965-1966    Stanisław Cabała (dyrektor ZSZ)

1966-1972    Władysław Straszak

1972-1984    Leon Brzeziński

1984-1999    Franciszek Kudryński

1999-2001    Andrzej Mikucki (dyrektor Gimnazjum)

1999-2019    Cezary Szczepański (dyrektor ZS)

2019-            Bożena Wojciechowska (dyrektor szkoły branżowej)

 

  © 2011 Zespół Szkół w Łambinowicach

        Wszelkie prawa zastrzeżone


Nowe zasady dotyczące cookies. Wykorzystujemy pliki cookies, aby nasz serwis lepiej spełniał Państwa oczekiwania. 
Można zablokować zapisywanie cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki.

Stworzone dzięki Joomla!. Poprawny XHTML i CSS.