Samorząd ZSZ Drukuj

Skład samorządu ZSZ- 2015/2016

 

Przewodnicząca: Izabela Kraska IIz

Z-ca przewodniczącej: Paulina Kobus IIz

Sekretarz: Natalia Glińska Iz