Projekty Drukuj


Projekty współfinansowane przez Unię Europejską i realizowane w szkole:


Projekt:  Projekt edukacyjny „Jesteśmy aktywni, kreatywni, kompetentni” 2016/2017

 

Projekt dofinansowany z EFS w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 realizowany przez Gminę Łambinowice w roku szkolnym 2016/2017

Dokumenty do pobrania:

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie: "Jesteśmy aktywni, kreatywni, kompetentni".
Karta rekrutacyjna - nauczyciel.
Karta rekrutacyjna - uczeń.
Deklaracja uczestnictwa w projekcie - nauczyciel.
Deklaracja uczestnictwa w projekcie - uczeń.
Oświadczenia uczestnika projektu.
Formularz zgłoszeniowy - nauczyciele.
Formularz zgłoszeniowy - uczeń Gminazjium.
Formularz zgłoszeniowy - uczeń Szkoły Podstawowej w Bielicach.
Formularz zgłoszeniowy - uczeń Szkoły Podstawowej w Jasienicy Dolnej.
Formularz zgłoszeniowy - uczeń Szkoły Podstawowej w Łambinowicach.

 

 


 

Archiwum projektów:

  • "Opolskie Szkolnictwo Zawodowe Bliżej Rynku Pracy" 2014/2015, 2015/2016

Strona projektu: http://www.ksztalceniezawodowe.eu/

  • Projekt:  "Dobry Start Gimnazjalisty" 2014/2015

Strona projektu: http://www.projektlambinowice.eu