Zasady rekrutacji Drukuj

 

I. LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE

Zasady rekrutacji absolwentów gimnazjum do Liceum Ogólnokształcącego

w Zespole Szkół im. Polskich Noblistów w Łambinowicach

na rok szkolny 2010/2011                              

Jak dostać się do szkoły ponadgimnazjalnej?

1.  Załóż konto na stronie internetowej: http://opolskie.edu.com.pl  Zapamiętaj swój login i hasło.

2.  Przejrzyj ofertę szkół. Wybierz oddziały, do których chcesz kandydować. Wydrukuj podanie, daj do podpisu rodzicom (opiekunom prawnym) i zanieś je do szkoły, w której jest oddział wybrany przez Ciebie jako pierwszy. Będzie to Twoja szkoła pierwszego wyboru.

Uwaga!  Wybierz trzy szkoły i jak najwięcej oddziałów w każdej z nich.  Wtedy Twoje szanse na dostanie się do jednej ze szkół będą bardzo duże. 

3.   Po otrzymaniu świadectwa ze szkoły, zaloguj się ponownie na swoje konto w Systemie i przepisz do odpowiedniego formularza oceny oraz inne osiągnięcia.

4. Zanieś kopie świadectwa oraz kopie zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego do szkoły pierwszego wyboru. 

5. Sprawdź, gdzie się dostałeś i zanieś do tej szkoły oryginał świadectwa ukończenia gimnazjum i oryginał zaświadczenia o wynikach egzaminu....

 

II. GIMNAZJUM

1. Zasady rekrutacji absolwentów szkół podstawowych

do Publicznego Gimnazjum w Łambinowicach

na rok szkolny 2010/2011

2. Ankieta rozesłana do szkół podstawowych