Konkurs w Centralnym Muzeum Jeńców Wojennych Drukuj

 

   

     13.04.2012 r. w Centralnym Muzeum Jeńców Wojennych w Łambinowicach odbył się poraz dwudziesty konkurs recytatorski propagujący poezję o tematyce wojennej. Zespół Szkół w Łambinowicach reprezentowały dwie uczennice: Dominika Padewska -recytowała wiersze Aleksandra Baumgardtena "Katowicka ballada" i Ewy Hartwig " W jądrze ciemności"

 oraz Aleksandra Gabriel- recytowała wiersze Czesława Miłosza " Na śmierć Tadeusza Borowskiego" i Jerzego Zagórskiego "Ballada o Koziej Górze". Obie interpretacje były twórcze i bardzo ciekawe. Komisja konkursowa przyznała pierwsze miejsce Dominice Padewskiej, która okazała sie najlepsza w województwie na poziomie szkół gimnazjalnych. Ten prestożowy konkurs objęty był patronatem ważnych instytucji naszego województwa min. Urzędu Marszałkowskiego w Opolu, Kuratorium Oświaty i Wychowania w Opolu, Starostwa Nyskiego, Urzędu Gminy w Łambinowicach oraz wielu innych instytucji i firm

opr.  B. Skałecka