Stypendium dla najzdolniejszych Drukuj

W dniu 20 stycznia 2014 w Filharmonii Opolskiej odbyła się uroczystość wręczenia stypendiów. To VI edycja programu pomocy stypendialnej dla naszej młodzieży ze środków unijnych. W tym roku do Urzędu Marszałkowskiego w Opolu wpłynęło 780 wniosków o stypendium. Otrzymało je 209 uczniów - najzdolniejszych i najbardziej potrzebujących wsparcia.

Stypendium wynosi 250 zł miesięcznie a  warunkiem jego otrzymania jest średnia ocen co najmniej 4,8. Średnia ocen wszystkich laureatów wyniosła 5,31. Stypendia finansowanego są głównie z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Europejskiego Funduszu Społecznego. Część pieniędzy dokłada budżet państwa oraz samorząd województwa opolskiego. Wśród wyróżnionych stypendystów jest  nasz uczennica naszego gimnazjum z klasy Ia - Sara Matuszewska, gratulujemy.