......Odkrywamy talenty Drukuj

 

 Gdy nadchodzi przedświąteczny czas nasi uczniowie motywowani są do wykonywania prac plastycznych związanych z  polską tradycją.J edna z uczennic –Paulina Szułkowska z kl. IIb skoncentrowała się na wykonaniu niebanalnych kartek świątecznych. Inspiracją do nich były formy przestrzenne z papieru.

Powstały niepowtarzalne prace. Po rozłożeniu kartki widniał widok kościoła lub starych kamieniczek. Delikatne, subtelne, pełne uroku, nastrój jej prac doskonale oddawał atmosferę świąt. Paulina poświeciła sporo czasu na ich wykonanie. Nacięcia papieru w celu uzyskania formy były bardzo precyzyjne i wymagały skupienia.  Kartki wykonane przez Paulinę otrzymały osoby zaprzyjaźnione z naszą szkołą. Radość z otrzymania takiej kartki na pewno jest wielka.

opracowanie: Edyta Golec