Współpraca z wyższymi uczelniami Drukuj

Kontynuując wieloletnią tradycję 28 września 2016r. odbył  się wyjazd na XII Nyski Festiwal Nauki do Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nysie. Wzięli w nim udział uczniowie z klasy IIIa, IIIb i IIIc, pod opieką pani Ireny Raróg. Gimnazjaliści uczestniczyli w zajęciach prowadzonych przez pracowników uczelni. Pierwsze z nich to warsztaty pt. „Gra o zdrowie” dotyczące profilaktyki groźnej choroby jaką jest rak.  Warsztaty zakończyły się wspólną grą, która miała na celu sprawdzenie wiedzy nabytej podczas wykładu.

Każda z grup bardzo dobrze odpowiadała na pytania, czyli wykład był „owocny”.  Kolejne zajęcia to  „Badania antropometryczne z wykorzystaniem elektrycznej bioimpendancji” oraz pomiary antropometryczne ze szczegółową interpretacją wyników. Wszyscy uczniowie wzięli udział w badaniach, które m. in.  pokazały ile wody i tłuszczu zawiera ich ciało oraz masę kości i mięśni. Wyniki analizowały studentki dietetyki, wskazując pomocne informacje o stanie ciała badanych. Wycieczka była dla gimnazjalistów bardzo ciekawa i pouczająca. Na pewno każdy z nich wyszedł z uczelni bogatszy o dodatkową wiedzę.